Η δεύτερη μέρα του 3ου ελευθεριακού φεστιβάλ, το Σάββατο 10 Ιούλη, ξεκίνησε με την εκδήλωση «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη γη και την ελευθερία» στην οποία έγινε εκτενής αναφορά στις αντιστάσεις που εκδηλώνονται απέναντι στην επίταση της λεηλασίας της φύσης από το κράτος και το κεφάλαιο, καταδεικνύοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη αντιθεσμικών και αδιαμεσολάβητων αγώνων από τα κάτω απέναντι στο διαρκές έγκλημα που συντελείται σε βάρος του φυσικού κόσμου.

Παρακάτω θα βρείτε το ηχητικό αρχείο με την εισηγητική τοποθέτηση της εκδήλωσης: