Ομοίως, καλούμε σε εγρήγορση, για τους πρόσφατους εκφοβισμούς και τις απειλές, εξαιτίας των νομικών προόδων που είχαμε κατά του Βιομηχανικού Πάρκου

[...] είμαστε οι ανταρσίες ενάντια στους φαραώ και τους βασιλιάδες, είμαστε οι εξεγέρσεις ενάντια στους γαιοκτήμονες και τους άρχοντες...

Δήλωση της Εθνικής Συνάντησης των γυναικών του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου (CNI) – Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης (CIG)

Ανακοίνωση της Συνέλευσης των Aυτοχθόνων Λαών του Ισθμού για την Υπεράσπιση της Γης και του Εδάφους - APIIDTT για το ναυάγιο στην Πύλο