Δήλωση της συνεδρίασης του ομοσπονδιακού συντονισμού UCL* στη Λυών στις 19 Μαρτίου 2023 [...] Ας περάσουμε λοιπόν στην επίθεση, ας εκμεταλλευτούμε την αποδυναμωμένη εξουσία για να προτείνουμε έναν πραγματικό μετασχηματισμό της κοινωνίας!

Σήμερα, οι παράγοντες της μεταμφιεσμένης δημοκρατίας έχουν χάσει την περιβολή τους: Η κυβέρνηση, ενάντια στην έκδηλη και αποφασιστική βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού, απλώς αντιτίθεται με την πιο άθλια περιφρόνηση, αποκαλούμενη αλλιώς, 49.3.

Ενημέρωση από την πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις στην Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), δύο χρόνια μετά την εκκένωση της Κατάληψης ROG. Συνθήματα διεθνιστικής αλληλεγγύης στην εκκενωμένη Κατάληψη Mundo Nuevo

Στις 31 Ιανουαρίου θα συζητηθεί στη Γαλλική Σύγκλητο ο προτεινόμενος νόμος anti-squat "για την προστασία των κατοικιών από την παράνομη κατοχή".

Είναι εμφανές ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η ύπαρξη της επαναστατημένης Ροτζάβα και των πληθυσμών της, η οποία απειλείται να καταπνιγεί στο αίμα.

Πρόσφατα άρθρα