“Προς τι αυτή η ανησυχία που ‘χετε όλοι; Τι το τρομακτικό σας την προκάλεσε; Μήπως μάθατε πως ο βαρύς χειμώνας θα ‘ρθει πιο νωρίς και πιο δριμύς; Ή πως μας κυνηγάει κάποιο κακό θεριό;” ρώτησε το χελιδόνι.

Αυτά τα έχω ξαναδεί κοντά στην πεδιάδα, εκεί που μένουνε οι άνθρωποι. Άκουσα να τα λένε φορτηγά” είπε το ποταμάκι. Πρώτη φορά όμως έβλεπε αυτά τα τεράστια άσπρα μεταλλικά αντικείμενα με τους έλικες.