Μπροστά στην κατασταλτική επίθεση του κράτους στις καταλήψεις
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ! 

Η επίθεση στις καταλήψεις αποτελεί πάγιο και διακηρυγμένο στόχο του κράτους και ανήκει στη στρατηγική της αντιεξέγερσης, ειδικά μετά τον Δεκέμβρη του '08, στην απόπειρά του να ξεριζώσει τις εστίες του αυτοοργανωμένου συλλογικού αγώνα. Το χτύπημα των ευρύτερων κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων, που ξεσπούν από τη βάση, όπως και η στοχοποίηση των καταλήψεων αποσκοπούν στην τρομοκράτηση και την πειθάρχηση των πληβειακών στρωμάτων της κοινωνίας, για την απρόσκοπτη επέλαση της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Να υπερασπιστούμε τους κατειλημμένους και αυτοοργανωμένους χώρους ζωής και αγώνα ως αναπόσπαστο μέρος των ακηδεμόνευτων - κοινωνικών - ταξικών αντιστάσεων, ως εστίες συλλογικοποίησης του αναρχικού αντιεξουσιαστικού αγώνα και εδαφικοποίησης των ελευθεριακών προταγμάτων με όραμα μια νέα κοινωνία κοινοκτημοσύνης, ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΧΗ
NO PASARAN 

35 χρόνια κατάληψη Λέλας Καραγιάννη στους δρόμους της αντίστασης, της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37