Οργανωση και αγώνας ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, το κράτος και το κεφάλαιο


Πρόγραμμα 2ήμερου Συνεδρίου


Παρασκευή 27/5/2022
Πολυτεχνείο ΑΠΘ
17:00- 17:30: Εναρκτήριες αυτο-παρουσιαστικές τοποθετήσεις των αυτόνομων/ ελευθεριακών σχημάτων και συνελεύσεων, τα οποία συνδιοργανώνουν - συμμετέχουν στο διήμερο
17:30- 22:30: Καταγραφές εμπειριών αγώνα και οργάνωσης μέσα στο πανεπιστήμιο: η έκβαση της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης ανά σχολή, αγώνες κοινωνικής αναπαραγωγής και κόστος φοίτησης, πρόσβαση και περιφράξεις των πανεπιστημιακών χώρων.


Σάββατο 28/5/2022

Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ
15:00- 17:00: Πολιτικά συμπεράσματα για τον ρόλο του πανεπιστημίου σήμερα: επιχειρηματικότητα, πειθάρχηση, κατασταλτική λειτουργία, εργασία και αναδιάρθρωση στο εσωτερικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
17:30- 20:30: Διακυβεύματα μίας μάχης εν εξελίξει: κεντρικά επίδικα του κύκλου αγώνα μέσα στις σχολές.
Νόμος 4777//Πανεπιστήμιο 2030//Κόστος φοίτησης και κατασταλτική οχύρωση του πανεπιστημίου// Καθηγητική αυθαιρεσία και σεξουαλικές παρενοχλήσεις εντός των πανεπιστημίων: φεμινιστικοί αγώνες και διαθεματικότητα// Πολεμική βιομηχανία και ερευνητικά προγράμματα


Αυτόνομο Σχήμα Ηλεκτρολόγων (ΑΣΗΜΜΥ ΕΜΠ), Αυτόνομο Σχήμα ΦΜΣ (ΕΚΠΑ), Αυτόνομη Παρέμβαση στους Ηλ-Μηχ (ΑΠΗΜ ΑΠΘ), Αυτόνομο Σχήμα Φυσικού (ΑΠΘ), Αυτόνομη Πρωτοβουλία Παντείου, Αυτόνομη Πρωτοβουλία Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ), Αυτοοργανωμένο Σχήμα Αρχιτεκτονικής (ΑΠΘ), Ανεξάρτητος Αντικαπιταλιστικός Χώρος (ΑΝΑΧ, Γεωπονική Αθήνας), Ελευθεριακό Σχήμα ΔΙΠΑΕ, Ελευθεριακό Σχήμα Φιλοσοφικής (ΑΠΘ), Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα Λάρισας, Ελευθεριακή Παρέμβαση ΑΣΟΕΕ, Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα Βόλου, ΑΚόΝιτο, Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere, Αυτόνομη Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητ(ρι)ών Αθήνας


Πρόσφατα άρθρα