ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ 

(Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ, Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ) - 27/7/2023

Το υγειονομικό προσωπικό του Κ.Υ. Βάμου μετά από μία εβδομάδα εφαρμογής της διάταξης για τα «μικτά πληρώματα ασθενοφόρων» επιβεβαιώσαμε και στην πράξη όσα ήδη είχαμε προβλέψει. Το προσωπικό (σ.σ. ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού) που ήρθε να στελεχώσει το ασθενοφόρο του Κ.Υ. Βάμου δεν έχει κανένα τυπικό και κυρίως ουσιαστικό προσόν για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, ούτε καν επαρκή γνώση και εμπειρία στην οδήγηση ασθενοφόρου υπό πραγματικές συνθήκες. Η κίνηση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου καθίσταται επισφαλής και επικίνδυνη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό του Κ.Υ Βάμου.
Η τοποθέτηση ανειδίκευτου προσωπικού οδηγεί σε δραματική υποβάθμιση της παρεχόμενης Προνοσοκομειακής Φροντίδας και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότιμης παροχής φροντίδας στους ασθενείς που θα έχουν την – προβλέψιμη – ατυχία να λάβουν φροντίδα από ακατάλληλα πληρώματα ασθενοφόρου.
Ενημερώνουμε τον συντονιστή διευθυντή του Κ.Υ. Βάμου, τη διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. καθώς και του Ε.Κ.Α.Β. ότι η συνέχιση της απαράδεκτης αυτής πρακτικής μας βρίσκει καθολικά αντίθετους.
Απαιτούμε την στελέχωση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου με προσωπικό εκπαιδευμένο στην «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα» και τήρηση Ενιαίων Πρωτόκολλων Κίνησης και Σύνθεσης Πληρώματος Ασθενοφόρου για όλα τα ασθενοφόρα που επιχειρούν στον τομέα του Ε.Κ.Α.Β. και εμπλέκονται στη διακομιδή επειγόντων περιστατικών.
Τα ασθενοφόρα δεν είναι «ταξί με μπλε σειρήνα», αλλά κινητές υγειονομικές μονάδες που η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται απόλυτα από την υψηλή ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους.


Πρόσφατα άρθρα