Σ’ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΥΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΙΣ 12μμ


Την Παρασκευή 17/02/2023 η Κυβέρνηση προχώρησε σε δημοσίευση της αναληφθείσας δέσμευσης της, για υποβολή πρότασης εντός της εβδομάδας κατόπιν της από 15/02/2023 συνάντησης των αντιπροσώπων των καλλιτεχνικών σωματείων, καθώς και εκπροσώπου μας, με τον Πρωθυπουργό.
H Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) εξακολουθεί να μας αντιμετωπίζει ως ανειδίκευτους εργάτες. Τα πτυχία μας συνεχίζουν να εντάσσονται επαγγελματικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε). Αυτή η απόφαση δεν «θεραπεύει» τα χρόνια προβλήματα στην αναγνώριση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, αλλά διαμορφώνει ειδική μισθολογική κλίμακα καλλιτεχνικού έργου με 19 μισθολογικά κλιμάκια, χωρίς να παρέχει τα ουσιαστικά επαγγελματικά προνόμια της Τ.Ε. επαγγελματικής βαθμίδας, όπως αυτή ίσχυε για τους αποφοίτους καλλιτεχνικών σχολών πριν το 2003. Το Κ.Ε- Καλλιτεχνικό Έργο δεν αφορά εξειδικευμένα τους αποφοίτους καλλιτεχνικών σχολών και επαγγελματίες, αλλά όποιονδήποτε, διπλωματούχο ή όχι, αναλάβει το έργο. Επίσης, η εν λόγω μισθολογική κατάταξη δεν αποτελεί επαγγελματική βαθμίδα.
Με άλλα λόγια, δεν αναγνωρίζονται τα καλλιτεχνικά πτυχία και δεν αναγνωρίζονται θεσμικά τα επαγγελματικά δικαιώματα που αιτούμαστε να έχουν στους Δημόσιους Φορείς.
Παραμένουμε απόφοιτοι λυκείου και συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα, δηλαδή την υπαγωγή όλων των διπλωματούχων καλλιτεχνών στην βαθμίδα ΤΕ (όπως ίσχυε για τους/τις διπλωματούχους μέχρι το 2003) ή τη δημιουργία αποδεδειγμένης ισότιμης βαθμίδας με το Τ.Ε. (με συμπερίληψη όλων των αποφοίτων δραματικών σχολών).
Στο ΠΔ 85/2022 άρθρο 7 παράγραφοι στ,ζ {«Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, πλην των τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και έχουν λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον επίσημο φορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό, γίνονται, επίσης, δεκτοί: …στ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως ισχύει, ζ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως ισχύει…»} δίνεται ρητά στα πτυχία Κολλεγίων, Π.Ε. (Πανεπιστημιακή εκπαίδευση). Εκτός δηλαδή από την υποβάθμιση και την απαξίωση των καλλιτεχνικών σπουδών το συγκεκριμένο διάταγμα θίγει και αφορά άμεσα όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς διακυβεύεται η λειτουργία του ισχύοντος Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα η εφαρμοφή του άρθρου 16, το οποίο διασφαλίζει την Ανώτατη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Εν συνεχεία συνδέεται άμεσα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση καθώς η ΚΥΑ αυτή δεν ορίζει τα προσόντα διορισμού στο δημόσιο και με αυτόν τον τρόπο στρώνει το έδαφος για την άνθιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης εφόσον ισχύει και για τους απόφοιτους Κολλεγίων.
Για τον λόγο αυτόν συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αναγνώριση των σπουδών μας και κατ’ επέκταση τη μισθολογική μας αναγνώριση, όπως αυτή ίσχυε πριν το 2003, δηλαδή με όλες τις αξιώσεις της επαγγελματικής βαθμίδας Τ.Ε. (Τεχνολογική Εκπαίδευση). Ζητάμε την εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος συντάγματος και τον καθορισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μέσω της αναγνώρισης των σπουδών μας.
Η Κ.Υ.Α. αυτή αποτελεί εμπαιγμό της Κυβέρνησης ως υποτιθέμενης θεραπείας των χρόνιων προβλημάτων στην αναγνώριση των καλλιτεχνικών σπουδών και ουσιαστικά επιδεικνύει τη στρατηγική της για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας, χρησιμοποιεί ευκαιριακά ημίμετρα σε μία προεκλογική περίοδο, χωρίς καμία ουσιαστική λύση στα αιτήματα του σπουδαστικού και επαγγελματικού κλάδου.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.


ΟΛΟΙ, ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΣΤΙΣ 12.00 μμ.


Το συντονιστικό της κατάληψης της δραματικής σχολής του Εθνικού θεάτρου