Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σπουδαστών/ριών Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ ψηφίστηκε το ανοιχτό πλαίσιο. Ακολουθούν οι αποφάσεις του Συλλόγου (κατάληψη, κινητοποιήσεις κ.α.).

Κοινη αφίσα από Αυτόνομο Σχήμα Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητ(ρι)ών Αθήνας, Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere, Αυτοοργανωμένο Σχήμα Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ, Ελευθεριακό Σχήμα Δασολογίας, Ελευθεριακό Σχήμα Παιδαγωγικού ΑΠΘ, Ελευθεριακό Σχήμα Φιλοσοφικής ΑΠΘ 

Φοιτητές/ριες σήμερα, μετά από παρέμβαση στην Λέσχη ΑΠΘ ενάντια στην κάρτα σίτησης και έπειτα από την απόφαση της διοίκησης να σταματήσει τη διανομή και να κατεβάσει τα ρολά, προέβησαν στην ελεύθερη διανομή φαγητού, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τώρα

Ανακοίνωση του Αυτοοργανωμένου Σχήματος Αρχιτεκτονικής για τις κατασταλτικές επιχειρήσεις κράτους και κεφαλαίου στο ΑΠΘ, και κάλεσμα συμμετοχής στον φοιτητικό σύλλογο και τις ανοιχτές από τα κάτω και αδιαμεσολάβητες διαδικασίες συγγραφής ανοιχτού πλαισίου

Στις 14 Απριλίου του 1931 οι λαϊκές γειτονιές σε ολόκληρη την Ισπανία γιόρταζαν την πτώση της επταετούς δικτατορίας του Primo de Rivera και την επάνοδο στη δημοκρατία. Ήταν η ημερομηνία γέννησης της Β’ Ισπανικής Δημοκρατίας. Τα συνδικάτα της CNT [...]

[Εισηγήσεις, ενημερώσεις, τοποθετήσεις κ.α.]

Ενάντια στον πόλεμο

antiwar banner

[κείμενα, αναλύσεις, μεταφράσεις]

Έντυπη Έκδοση

EZLN • La Montaña

Οι Ζαπατίστας στην Ευρώπη

[ενημερώσεις, κείμενα, μεταφράσεις]