Μερικά εισαγωγικά λόγια


Η αρχική πρόθεση για τη συγγραφή της συγκεκριμένης μπροσούρας είναι η καταγραφή και η διάδοση μερικών σκέψεων σχετικά με το ζήτημα της εργασίας στις μέρες μας και της ανάγκης της περαιτέρω οργάνωσης και σε ταξικό επίπεδο του ευρύτερου ελευθεριακού-αναρχικού κινήματος. Προφανώς, αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα πολύπλευρο και δεν μπορεί να εξαντληθεί στα πλαίσια μιας μικρής μπροσούρας μιας αναρχικής συλλογικότητας, αλλά χρειάζεται μια συντονισμένη κι επίμονη προσπάθεια των οργανωμένων και μη δυνάμεων του ευρύτερου κινήματος, ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία οργανωτικής ανασυγκρότησης σε ταξικό επίπεδο. Βάση της μπροσούρας αποτελεί η εισήγηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του δεύτερου ελευθεριακού φεστιβάλ κατειλημμένων χώρων και συλλογικοτήτων στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Οι νέες αντεργατικές αναδιαρθρώσεις, η ταξική οργάνωση στη βάση με ελευθεριακά χαρακτηριστικά και ο συνολικός αγώνας για την απελευθέρωση των εργαζομένων». Η προσπάθειά μας έγκειται στη συγκέντρωση και ανάλυση κάποιων στοιχείων σχετικά με τα εργασιακά δεδομένα στο σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με ζητήματα όπως η ανεργία, η φτώχεια, η επισφαλής εργασία, τα εργατικά ατυχήματα, το πρόσφατο αντεργατικό νομοσχέδιο, οι ακηδεμόνευτοι αγώνες που προκύπτουν στη βάση, καθώς επίσης και η ανάγκη και οι προοπτικές οργάνωσης σε ταξικό επίπεδο του αναρχικού κινήματος. Για κάθε ένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα μπορούν να αφιερωθούν τόμοι ολόκληροι, γι’ αυτό και η προσπάθειά μας συνίσταται στο να γίνει μια μικρή σύνοψη της κατάστασης και να κατατεθούν ορισμένες σκέψεις για το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα συνοδευτούν και από συγκεκριμένες κινήσεις προς την αντίστοιχη κατεύθυνση, με σκοπό την οργανωτική ενίσχυση του κινήματος σε ευρύτερα πεδία και την περαιτέρω διάδοση κι εξάπλωση των ελευθεριακών προταγμάτων.

  

Ολόκληρη μπροσούρα εδώ