Μια σύντομη υπερασπιστική αγόρευση της εξέγερσης. Ο Ferenc Feher στο βιβλίο του Το πνεύμα του 1989 και η αποδόμηση του πολιτικού μονισμού, αποδίδει μια πιο επεξεργασμένη ερμηνεία της έννοιας του «τέλους της Ιστορίας» στο έργο του Francis Fukuyama.