Ανακοίνωση αλληλεγγύης της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης - Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων στους/η διωκόμενους/η αγωνιστές/τρια που διώκονται για την υπόθεση «Σύντροφοι – Συντρόφισσες» | Δίκη: Εφετείο Αθηνών, Τετάρτη 29 Νοέμβρη

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας σε αλληλεγγύη με τους 4 διωκόμενους/η για την υπόθεση "σύντροφοι/ισσες" και καλέσματα σε κινητοποιήσεις

[...] Η δολοφονία των αδελφών Μιραμπάλ και του οδηγού τους (ο οποίος δεν ήταν ένας απλός οδηγός, αλλά συναγωνιστής και νεαρός εργάτης με πολιτική συνείδηση που επίσης αμφισβητούσε την τυραννία), αποτελεί ένα πολιτικό έγκλημα και μια κρατική δολοφονία, ενώ το γεγονός ότι ήταν γυναίκες αποτελεί παράδειγμα της πατριαρχικής εξουσίας που δεν διστάζει να δολοφονεί όσες αντιστέκονται. [...]

Κάλεσμα της ομάδας ενάντια στην Πατριαρχία της ΑΠΟ-ΟΣ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εν όψει της 25ης Νοέμβρη

EZLN • La Montaña

Οι Ζαπατίστας στην Ευρώπη

[ενημερώσεις, κείμενα, μεταφράσεις]

El Sur Resiste - Ο Νότος Αντιστέκεται

campana global

[ανακοινώσεις & ενημερώσεις]