Στις 12/05 ως Ελευθεριακό Σχήμα ΔΙ.ΠΑ.Ε. βρεθήκαμε στις πρώην φοιτητικές εστίες Δέλτα του Τ.Ε.Ι. (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την ανάρτηση γιγαντοπανό που έθετε το ζήτημα της επαναλειτουργίας τους καθώς και της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης.


Το συγκεκριμένο κτήριο, πρώην ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, λειτούργησε για χρόνια ως εστίες για τη στέγαση των φοιτητ(ρι)ών του ιδρύματος. Η υπολειτουργία τους όμως σε συνδυασμό με την έλλειψη χρηματοδότησης και κονδυλίων οδήγησε στο κλείσιμό τους. Συγκεκριμένα, ακόμη και στα επόμενα δύο χρόνια από την ερήμωσή τους, δεν υπήρξε καμία εισαγωγή φοιτητ(ρι)ών, παρόλη την ύπαρξη κενών δωμάτιων. Η πρόφαση που επικαλούνταν το ίδιο το ίδρυμα στα στεγαζόμενα άτομα αφορούσε υποσχέσεις για εργασίες συντήρησης του κτίσματος. Ωστόσο, οι συνθήκες των εστιών Δέλτα δεν απείχαν πολύ από αυτές των εστιών που στεγάζονται ακόμα και σήμερα στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στη Σίνδο. Ο άθλιες κτηριακές εγκαταστάσεις, η έλλειψη θέρμανσης και η διακοπή παροχής ζεστού νερού ανά τακτά διαστήματα είναι οι επικρατούσες εικόνες στις εστίες της Σίνδου. Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την καταστολή της κατάληψης που στεγαζόταν στο κτήριο Δέλτα την περίοδο 2007 - 2012, το κτίσμα παραμένει αναξιοποίητο και παραμελημένο. Την ίδια στιγμή στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. φοιτούν περίπου 20 χιλιάδες φοιτήτριες και φοιτητές, εκ των οποίο μόνο οι 200 δικαιούνται θέση στις εστίες της Σίνδου, βάσει της χωρητικότητάς τους. Ο αριθμός αυτός παραμένει αναλογικά πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των φοιτητ(ρι)ών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.


Η αδιαφορία για την πραγματικότητα, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μάχονται οικονομικά για να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν σταματά εκεί. Μετά τη μετατροπή του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στο νεοσύστατο πανεπιστημιακό ίδρυμα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. το 2019, αποκτώντας παραρτήματα σε τέσσερις πόλεις της βορείου Ελλάδας, προτείνονται και ψηφίζονται σχέδια για συγχωνεύσεις, διαγραφές και μεταφορές τμημάτων σε εγκαστάσεις του ιδρύματος στις άλλες πόλεις. Κάτι αντίστοιχο έγινε με την ανακοίνωση στις 31/03 στον Σύλλογο Μηχανικών ενός σχεδίου που περιελάμβανε την πλήρη αλλαγή της δομής της Σχολής Μηχανικών με τη διαγραφή τμημάτων και την μεταφορά των εναπομείναντων στην πόλη των Σερρών. Η γνωστοποίηση των παραπάνω σκέψεων οδήγησε σε άμεση αντίδραση του Συλλόγου και στην κινητοποίησή του. Η αναστολή της υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στα φετινά μηχανογραφικά δελτία, δεν αναιρεί την πιθανότητα της εφαρμογής της τα επόμενα έτη. Αντίστοιχα, προβληματική παραμένει για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου η προσπάθεια για υποβάθμιση των σπουδών μέσω της εφαρμογής τριετούς κύκλου φοίτησης και της δημιουργίας πανεπιστημιακών Ι.Ε.Κ., αλλά και της εξίσωσης των πτυχίων των δημόσιων Πανεπιστημίων με αυτά των ιδιωτικών Κολλεγίων.


Μέσα από αυτές τις καταστάσεις κρίνεται ακόμη πιο απαραίτητη η ανάγκη για διεκδίκηση αιτημάτων, για ενεργές αποφάσεις και δράσεις. Καταλήψεις που προέρχονται από απόφασεις Γενικών Συνελεύσεων, όπως αυτή των εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σίνδου από τον Σύλλογο Μηχανικών, βοηθούν στην ανάδειξη των προβλημάτων και ανοίγουν τον δρόμο του αγώνα. Απέναντι σε συλλογικά προβλήματα απαιτούνται συλλογικές λύσεις και αυτές βρίσκονται στις οριζόντιες και από τα κάτω διαδικασίες.
Περιγραφή εικόνας: Γιγαντοπανό στις πρώην εστίες Δέλτα στην οδό Εγνατία 12, Θεσσαλονίκη.


Εκπαιδευτική αναδιάρθρωση σημαίνει: διαγραφές, πειθαρχικά, συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημάτων & μπάτσοι στις σχολές .
Κάτω ο νόμος Κ.-Χ. (4777)
Επαναλειτουργία εστιών Δέλτα του Τ.Ε.Ι.
Καμία σκέψη για νεό νομοσχέδιο


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε.