Τα νοήματα της πρωτομαγιάς επανατοποθετούνται στο σήμερα και οι προλετάριοι του σήμερα, είτε στη Γαλλία, τη Χιλή, την Ελλάδα εξεγείρονται ενάντια στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που αναδιαμορφώνουν την κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα σε μια τεχνοκρατική δυστοπία.

Μαυροκόκκινη Πρωτομαγιά | Κείμενο καλέσματος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης στις διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη