Οι Ζαπατίστας ταξιδεύουν... Τους περιμένουμε στους δρόμους και τους χώρους του αγώνα.

L@s #Zapatistas viajan.. L@s estamos esperando en las calles y los lugares de lucha.
#ZapatistasAEuropa #LaGiraZapatistaVa #laf_portal

 

Σάββατο 15 Μάη
Sábado 15 de Mayo

 

[Αθήνα] πορεία αλληλεγγύης στη μαχόμενη Παλαιστίνη και εκδήλωση για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων στο λόφο του Στρέφη.
[Aténas] manifestación de solidaridad con la combatiente Palestina y evento sobre la defensa de los espacios públicos en la colina de Strefi.

athens col chiap palest1

athens col chiap palest2

 

[Θεσσαλονίκη] Πανό από την κατάληψη Mundo Nuevo και την Αναρχική Πολιτική Οργάνωση- Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων
[Salónica] Banderas de la Okupa Mundo Nuevo y la Organización Política Anarquista - Federación de Colectividades

thess col chiap palest1

thess col chiap palest2