Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες έχει ξεσπάσει αυθόρμητη εξέγερση στο Ιράν, με αφορμή τη δολοφονία της νεαρής Μάχσα Αμίνι από την αστυνομία ηθών της χώρας, που είναι υπεύθυνη για την τήρηση του θρησκευτικού κώδικα διαβίωσης (Σαρία) .

Η εξέγερση τελικά, είναι η εκρηκτική ανάπτυξη των θετικότερων κοινωνικών ταξικών και κινηματικών χαρακτηριστικών κι ενώ ξεσπά σαν κεραυνός, το ηλεκτρικό φορτίο της συσσωρεύεται μέσα από την πύκνωση και τον πολλαπλασιασμό των νεφών της κοινωνικής ανταρσίας

Πρόσφατα άρθρα